Света Гора и българската култура

Анисава Милтенова. Рецензия за проекта "Света Гора и българската култура"

  Изтегли!


2.4 MB 


Проектът "Света Гора и българската култура" е много навременен с оглед на разкриване мястото и ролята на българското културно наследство в световната цивилизация и неговата взаимовръзка с другите балкански православни култури.