e-library

учебни помагала

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

Амелия Личева, Гергана Дачева (2012)

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

Множествен като подходи и акценти, речникът се стреми да бъде полезен не само на обучаващите се в средни и висши училища, но и на широк кръг читатели в областта на хуманитаристиката.


Разбирам и говоря

Български език като чужд (2012)

Разбирам и говоря

Учубно пособие за изучаването на български език като чужд. Авторски екип: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Ася Асенова, Весела Шушлина, Йорданка Велкова.


Пол и език

Иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели (2012)

Пол и език

Учебно помагало за целите на обучението по български език като чужд. Авторски екип: Елена Хаджиева, Ася Асенова.


AБВГ...

Общ курс по български език за чужденци (2011)

AБВГ...

Учебно помагало за целите на обучението по български език като чужд. Авторски екип: Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Йовка Тишева.


Успех на изпита след 7 клас

Български език и литература (2010)

Успех на изпита след 7 клас

Учебно помагало за целите на обучението и външното оценяване по български език и литература след 7 клас. Авторски екип: Радка Влахова, Гергана Дачева.


Български език и езикова култура - 1

УНСС: единен приемен изпит (2007)

Български език и езикова култура - 1

Учебно помагало по български език и езикова култура за УНСС, 2007 г. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове.


Български език и езикова култура - 2

УНСС: единен приемен изпит (2007)

Български език и езикова култура  - 2

Учебно помагало по български език и езикова култура за УНСС, 2007 г. Специална част за самоподготовка.


Tестови задачи

Български език и литература след 7 клас (2007)

Tестови задачи

Учебно помагало по български език и литература след 7 клас.


Българският език

Трудни въпроси, лесни отговори (2004)

Българският език

Учебно помагало по български език за зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Авторски екип: Йовка Тишева, Гергана Дачева, Татяна Ангелова.


Изпитът по български език и литература

В помощ на кандидат-студенти и зрелостници (2003)

Изпитът по български език и литература

Учебно помагало по български език и литература в помощ на кандидат-студенти и зрелостници. Авторски екип: Гергана Дачева, Радка Влахова, Йовка Тишева, Паулина Стойчева, Валентина Наумова.


Проблеми на външното оценяване в обучението по български език

Татяна Ангелова 2005 (2014)

Проблеми на външното оценяване в обучението по български език

В статията се изясняват проблеми на външното оценяване в контекста на обучението по български език. Външното оценяване се разглежда като предпоставка да се управлява качеството на образованието по български език в началното и средното училище.


Какво ни казва за четенето и читателската култура на четвъртокласниците международното изследване PIRLS'2006

Татяна Ангелова 2010 (2014)

Какво ни казва за четенето и читателската култура на четвъртокласниците международното изследване PIRLS'2006

Защо четенето е важно за образованието, какво представят като дейности и като резултати уменията да се чете, как се оценява напредъкът на учениците в образованието...


Difficulties in Generating a Microtext (on materials from fiftgraders' classroom compositions)

Tatyana Angelova 2002 (2014)

Difficulties in Generating a Microtext (on materials from  fiftgraders' classroom compositions)

Studying the difficulties that schoolchildren face in generating micro-texts in their compositions makes it possible to draw conclusions on how children acquire the skills for generating text and on how they can control their language performaance behavior.