Проблеми на външното оценяване в обучението по български език

Татяна Ангелова 2005 (2014)

  Изтегли!


2.14 MB 


В статията се изясняват проблеми на външното оценяване в контекста на обучението по български език. Външното оценяване се разглежда като предпоставка да се управлява качеството на образованието по български език в началното и средното училище.