Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

Амелия Личева, Гергана Дачева (2012)

  Изтегли!


11.55 MB 


Множествен като подходи и акценти, речникът се стреми да бъде полезен не само на обучаващите се в средни и висши училища, но и на широк кръг читатели в областта на хуманитаристиката.