e-library

СВЕТА ГОРА - АТОН

Великата Лавра

Презентация за Света Гора - Атон (1)

Великата Лавра

Лаврата на Св. Атанасий се намира на самия южен край на Св. Гора, на разстояние 4 часа от Каракал, а от Карея – на 7 часа. Заема пустинно, но равно, прекрасно и живописно място, от изгледа на което не може да не се просълзи човек, като гледа с възхищение тази прекрасна природа, която възбужда духа и го кара да се позамисли, за нейния премъдър и непостижим Творец.


Ватопед

Презентация за Света Гора - Атон (2)

Ватопед

Манастирът Водопед е най-богатия и обширен в Атонската Св. Гора. Той е разположен на североизточната страна на полуострова, при брега на залива Контесо, който го мие от северната му страна, посред цветущи градини и лозя. А от другите три страни е заобиколен с чести, прекрасни зелени гори.


Ивирон

Презентация за Света Гора - Атон (3)

Ивирон

Манастирът Ивер е разположен на североизточната страна в Св. Гора, при Иверския залив или Климентовото пристанище, където Божията Майка за първи път излязла на Св. Гора. От северната и западната страни манастирът е заобиколен с чиста зелена гора, която представлява живописна картина.


Хилендар

Презентация за Света Гора - Атон (4)

Хилендар

Манастирът Хилендар се намриа на източната част на Св. Гора, почти при самото крайграничие, недалеко от провлака, който отделя Атонската гора от Македония. Намира се на разстояние от Зограф 2 1/2 часа, а от Карея – 6 ч., а от морския бряг – половин час. Местоположението му е много хубаво.


Дионисий

Презентация за Света Гора - Атон (5)

Дионисий

Манастирът Дионисиат се намира в югозападния край на Св. Гора, на един час разстояние от манастира Св. Павел, а от Карея – на 6 часа. И той подобно на манастира Св. Павел се намира при устието на една огромна скалиста долина, с тази разлика само, че тази гориста и скалиста долина не се простира от Атонския връх, а от западната му гръбначна ивица, тази, която се простира към материка.


Кутлумуш

Презентация за Света Гора - Атон (6)

Кутлумуш

Манастирът Кутлумуш се намира на североизточната страна в Св.Гора и отстои на четвърт час на юг от Карея – отдалеко се вижда, че е част от нея. Местоположението му е възхитително – от южната и западната страни се украсява с прекрасни гористи долини.


Пантократор

Презентация за Света Гора - Атон (7)

Пантократор

Манастирът Пантократор се намира на североизточната страна на Св. Гора, на отделен каменист хълм, който се мие от двете си страни със светлите води на архипелага, заобиколен с камениста долина, по която тече бистра прозрачна вода през каменни арки. Названието си манастирът е получил от това, че той е посветен на името на Господа Вседържателя.


Ксиропотам

Презентация за Света Гора - Атон (8)

Ксиропотам

Манастирът Ксиропотам се намира на западната страна в Св. Гора, на 4 часа разстояние от Симоно – Петър, а от Карея на 2 часа. Той е разположен живописно на висока красива равнина, недалеко от морето, близо до пристанището Дафни.


Зограф

Презентация за Света Гора - Атон (9)

Зограф

Манастирът Зограф се намира на северозападната страна в Св. Гора, на разстояние един час от Костамонит, от Карея – на три часа, а от морския бряг – на половин час. Той е разположен при подножеието на една гориста възвишеност, която се издига на югозападната му страна.


Дохиар

Презентация за Света Гора - Атон (10)

Дохиар

Манастирът Дохиар са намира на западната страна на Св. Гора, на неизменна крайбрежна скала до морето, посред цветущи лозя и маслинени градини, които го красят живописно. От Ксенофонт той се намира на един час разстояние, а от Карея – на 4 часа.


Каракал

Презентация за Света Гора - Атон (11)

Каракал

Манастирът Каракал се намира в източната част на Света Гора, на свъсвем прекрасно гристо и живописно място, посред често посадени градини и лозя с цветуща зеленина. Предполагат, че този манастир е бил основан в края на X век от римския монах Каракал, според чието име нарекли и манастира.


Филотей

Презентация за Света Гора - Атон (12)

Филотей

Манастирът Филотей се намира в североизточната част на Света Гора и отстои на около 2 часа разстояние от Ивер. Той е разположен надалеко от морския бряг, край един поток с бистра и студена вода, сред висока и прекрасна пустинна гора.


Симонопетра

Презентация за Света Гора - Атон (13)

Симонопетра

Манастирът Симеоно-Петър се намира в югозападната страна на Св.Гора, на разстояние един час от Григориат, а от Карея – на 5 часа. Той се издига живописно над една висока гориста скала, която стои отвесно на морския бряг.


Св. Павел

Презентация за Света Гора - Атон (14)

Св. Павел

Манастирът Св. Павел се намира на югозападния край на Св. Гора при устието на огромна долина, която води началото си от самия Атонски връх. Манастирът се намира на 5 часа разстояние от Лврата, от Карея – на 8 часа, а от морския бряг на половин час. По предание се разказва, че манастира Св. Павел бил основан в почти едно и също време с Лаврата на Св. Атанасий.


Ставроникита

Презентация за Света Гора - Атон (15)

Ставроникита

Манастирът Ставроникита се намира в североизточната страна в Св. Гора и стои далече от Пантократор на един час разстояние, а от Карея – час и половина. Той е разположен на особено висока местност при брега на морето. Откъм източната и северната страна се мие от бистрите води на архипелага. Названието на манастира е по гръцки, а на български означава „Кръст Никитов”.


Ксенофонт

Презентация за Света Гора - Атон (16)

Ксенофонт

Манастирът Ксенофонт се намира на западната страна на Св. Гора, до брега на морето. Той се намира от манастира Русик на един час разстояние, а от Карея – на около 3 часа. Манастирът Ксенофонт е основан в X век. Основателят му е бил Ксенофонт, от името на когото е получил названието си.


Преподобни Григорий

Презентация за Света Гора - Атон (17)

Преподобни Григорий

Манастирът Григориат се намира в югозападния край на Св. Гора, на разстояние час и половина от Дионисиат, а от Карея – на 6 часа. Той е разположен близо до брега на морето, под отвесна гориста възвишеност, която се простира към Атонския връх. Този манастир бил основан през XIV в. и е посветен в чест на „Св. Никола Мирликийски Чудотворец” от Св. Преподобни Григорий.


Есфигмен

Презентация за Света Гора - Атон (18)

Есфигмен

Манастирът Есфигмен се намира в североизточната страна в Св. Гора, на разстояние един час от Хилендарския манастир,а от Карея – на 5 часа. Той е разположен при самия бряг на морето; освен от източната страна, от всички други страни е заобиколен и стеснен с високи гористи баири, заради което носи названието Есфигмен, сиреч утеснен. Времето на неговото основаване по предание се отнася около V – ти век след Рождество Христово.


Св. Пантелеймон

Презентация за Света Гора - Атон (19)

Св. Пантелеймон

Руският манастир „Св. Пантелеймон“ се намира на югозападната страна в Св. Гора. Разположен е на самородна скала при крайбрежието на Светогорския залив „Монте – Санто“, посред прекрасна природа. Манастирът е основан по това време, когато русите приели християнството, във времето на равноапостолния княз Владимир и сина му Ярослав.


Констамонит

Презентация за Света Гора - Атон (20)

Констамонит

Манастирът Костамонит се намира на северозападната страна на Св. Гора, посред вечнозеленееща се гора. Той е дълбоко уединен от морски и сухопътни съобщения. Честите едри гори, които го обкръжават му придават особено пустинен характер. От Дохиар и морския бряг той се намира на изток на разстояние около един час, а от Карея – на 3 часа.


Чудотворни икони от Света Гора

Презентация за Света Гора - Атон

Чудотворни икони от Света Гора

Десет чудотворни Богородични икони от Света Гора - Атон.


Свети мощи от Света Гора

Презентация за Света Гора - Атон

Свети мощи от Света Гора

Описанието на мощите в светогорските манастири е по изданието: Пътеводител по Атонската Света Гора и Показател на светите й паметници. Превел от руското шесто поправено и допълнено издание на Атонския Св. Пантелеймонов манастир иерод. Харалампий Т. Преображенски. Издава схимонах Иоаникий от Ватопедската келия “Св. Харалампий” в Карея, 1896 г.