Дионисий

Презентация за Света Гора - Атон (5)

  Изтегли!


11.91 MB 


Манастирът Дионисиат се намира в югозападния край на Св. Гора, на един час разстояние от манастира Св. Павел, а от Карея – на 6 часа. И той подобно на манастира Св. Павел се намира при устието на една огромна скалиста долина, с тази разлика само, че тази гориста и скалиста долина не се простира от Атонския връх, а от западната му гръбначна ивица, тази, която се простира към материка.