Есфигмен

Презентация за Света Гора - Атон (18)

  Изтегли!


10.23 MB 


Манастирът Есфигмен се намира в североизточната страна в Св. Гора, на разстояние един час от Хилендарския манастир,а от Карея – на 5 часа. Той е разположен при самия бряг на морето; освен от източната страна, от всички други страни е заобиколен и стеснен с високи гористи баири, заради което носи названието Есфигмен, сиреч утеснен. Времето на неговото основаване по предание се отнася около V – ти век след Рождество Христово.