Каракал

Презентация за Света Гора - Атон (11)

  Изтегли!


10.9 MB 


Манастирът Каракал се намира в източната част на Света Гора, на свъсвем прекрасно гристо и живописно място, посред често посадени градини и лозя с цветуща зеленина. Предполагат, че този манастир е бил основан в края на X век от римския монах Каракал, според чието име нарекли и манастира.