Св. Павел

Презентация за Света Гора - Атон (14)

  Изтегли!


12.08 MB 


Манастирът Св. Павел се намира на югозападния край на Св. Гора при устието на огромна долина, която води началото си от самия Атонски връх. Манастирът се намира на 5 часа разстояние от Лврата, от Карея – на 8 часа, а от морския бряг на половин час. По предание се разказва, че манастира Св. Павел бил основан в почти едно и също време с Лаврата на Св. Атанасий.