e-library

АНТИЧНОСТ

The HISTOMAP - 1

B.C. 2000 - A.D. 450

The HISTOMAP - 1

The HISTOMAP. Four thousand years of world history. Relative power contemporary states, nations and empires. Copyright by John B. Sparks. Cartography Associates, David Rumsey Collection. Published by Histomap. Inq., Chicago, III.


The HISTOMAP - 2

A.D. 500 - A.D. 1900

The HISTOMAP - 2

The HISTOMAP. Four thousand years of world history. Relative power contemporary states, nations and empires. Copyright by John B. Sparks. Cartography Associates, David Rumsey Collection. Published by Histomap. Inq., Chicago, III.


Стоиците за знака

Из: "Антична философия" (Диоген Лаерций, Секст Емпирик, Аеций)

Стоиците за знака

Има разлика между представата и онова, което си въобразяваме; въображаемото е онази видимост на мисълта, каквато се поражда в сънищата, а представата – това е отпечатакът върху душата или, с други думи, това е изменение, както казва Хризип в своето съчинение «За душата». Под думата «представа» се разбира отпечатъкът, следата и знакът от нещо, което съществува и което не би могло да възникне от нещо, което не съществува. И когато Зенон говори, че представата е отпечатък в душата, то трябва да се разбира в такъв смисъл: «Представата е изменение в ръководната част на душата».