e-library

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

ЗОГРАФСКА ЧЕРНОВА: Критическо издание

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Зографска чернова. 1762 г. Критическо издание. 2012


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

ЗОГРАФСКА ЧЕРНОВА: Факсимилно издание

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Зографска чернова. 1762 г. Факсимилно издание. 2012


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

ЗОГРАФСКА ЧЕРНОВА

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Зографска чернова. 1762 г. (1989)


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

НИКИФОРОВ ПРЕПИС

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Никофоров препис. 1772 г. (1961)


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

ГЛАДИЧОВ ПРЕПИС

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Гладичов препис. 1809 г. (2012)


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

КАРЛОВЕЦКИ ПРЕПИС

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Карловецки препис. Начало на 19 век. (1961)


Паисий Хилендарски. Из: "ИСТОРИЯ СЛЯВЯНОБЪЛГАРСКА"

РИЛСКА ПРЕПРАВКА

Паисий Хилендарски.  Из:

преп. Паисий Хилендарски. История Славянобългарска. Рилска преправка. 1825 г. (1966)


ПЕТЪР БЕРОН

РИБЕН БУКВАР

ПЕТЪР БЕРОН

Петър Х. Берович (Петър Берон). Буквар с различни поучения (Рибен буквар). 1824 г.


Български граматики през Възраждането: Иван Богоров

Първичка българска граматика

Български граматики през Възраждането: Иван Богоров

Иван Богоров. Първичка българска граматика. 1844 (1848).


Български граматики през Възраждането: Иван Момчилов

Граматика за новобългарския език.

Български граматики през Възраждането: Иван Момчилов

Иван Момчилов. Граматика за новобългарския език. 1868 (1988).


Български граматики през Възраждането: Христаки Павлович

Граматика славеноболгарска

Български граматики през Възраждането: Христаки Павлович

Христаки Павлович. Граматика славеноболгарска. 1836 (1845)


Български граматики през Възраждането: Неофит Рилски

Болгарска граматика

Български граматики през Възраждането: Неофит Рилски

Неофит Рилски. Болгарска граматика. 1835.


Из Ерминия на Дичо Зограф (1835-39)

Из Ерминия на Дичо Зограф (1835-39)

“На тебе, победоносната Военачалница, Богородице, ние, спасените от беди твои раби, ти пеем победни и благодарствени песни. Но ти, тъй като имаш непобедима сила, избави ни от всякакви злини (беди), за да ти пеем високо: Радвай се, невесто неневестна“. На този кондак, който е написан по-горе – изобразяването му е описано най-напред, именно ангел, представящ Богородичния акатист. Ако желаеш, изпиши го, както е даден, след като нарисуваш сцената, както е описана по-долу, и да се събере в свода.