Из Ерминия на Дичо Зограф (1835-39)

  Изтегли!


1.35 MB 


“На тебе, победоносната Военачалница, Богородице, ние, спасените от беди твои раби, ти пеем победни и благодарствени песни. Но ти, тъй като имаш непобедима сила, избави ни от всякакви злини (беди), за да ти пеем високо: Радвай се, невесто неневестна“. На този кондак, който е написан по-горе – изобразяването му е описано най-напред, именно ангел, представящ Богородичния акатист. Ако желаеш, изпиши го, както е даден, след като нарисуваш сцената, както е описана по-долу, и да се събере в свода.