За срещата на модерния поет и модерния художник: Теодор Траянов и Сирак Скитник в "Български балади" - 3

Мирослав Дачев (2003)

  Изтегли!


0.32 MB 


Скритата семиотика е израз, който настоява върху невидимото живеене на многопосочните диалози. Няма семиозис, който да не предлага такова живеене, да не трансформира диалога в полилог. Полилогичното разбиране е крачка отвъд зададената първоначално рамка на разговор между художника и поета в конкретен текст (първото издание на Баладите) и по този начин обезсмисля илюстративното в рисунките на художника като водещо начало, като машина за произвеждане на значения. Семиотичното четене завършва винаги като полилог.