Мозайки от българската цивилизация. Култура, образи, памет

Мирослав Дачев (2010)

  Изтегли!


93.89 MB 


Тук е представен авторски текст за раздела "Литература" от учебното помагало за чуждестранни студенти, изучаващи български език в СУ "Св. Климент Охридски". Помагалото въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.