Поетически езици и поетики на езика

Мирослав Дачев (2001)

  Изтегли!


4.7 MB 


Воден от идеята за езика, превърнала се в скрито Аз на подобен тип лекции, ми се иска да говорим именно за езика: за начините, по които в продължение на ня­кол­ко десетилетия от началото на века е мислено състояние­то на поетическия език. Ще построя граматиката на разказа си върху бъл­гар­­ския поетичен език по начин, който намирам за възможно най-достъпен – чрез проследяването на сюжети, всеки от които е свързан с останалите, и то та­­ка, че в крайна сметка всички пишат един общ сюжет, чиято фабула всич­ки ние познаваме.