Владимир Василев: интуиции за символизма

Мирослав Дачев (2004)

  Изтегли!


4.27 MB 


Тук ще се опитам да надникна към света на Владимир Василев през врата, която намирам полуоткрехната: догадки, размисли (често пъти предизвикани) и бележки за символизма, изразени по различни начини – в конкретни статии за модерни български поети, в обзорни статии за българската литература, в полемики. Надникването нарекох, може би не съвсем прецизно и малко прибързано: Владимир Василев - интуиции за символизма.