Яворов, Теменуги: B-Sides Themselves

Мирослав Дачев (2000)

  Изтегли!


4.73 MB 


Разказът, който предлагам тук, е роден колкото от начините, по които са четени Яворовите “Теменуги” и техните разнородни контексти, толкова и от убедеността, че има какво още да се каже за Яворов, теменугите, още повече за разнородието на контекстите им. Не крия, че намирам за особено привлекателен в случая опитът да се семиотизират пропуснати контекстуални пресичания.