Семиотика

Цветан Тодоров

  Изтегли!


1.07 MB 


Семиотиката (или още семиологията) е науката за знаците. Вербалните знаци винаги са играли първостепенна роля и размисълът върху знаците се е смесвал дълго време с размисъла върху езика. Въпреки съществуването на толкова трудове и близо век история (и на двайсет века предистория) семиотиката остава повече проект, отколкото установена наука. Причината е не само в необходимо бавния ритъм на една наука в началните й моменти, а също и в известната несигурност по отношение на основните принципи и понятия, в частност дори на понятието за лингвистичен и нелингвистичен знак.