Идеята за образование във Византия

Из: История на Византия (Първа част) от Димитър Ангелов

  Изтегли!


0.5 MB 


В Александрийската школа били четене лекции по математика, астрономия и медицина. Особена слава имала тя като център на медицинското образование. Атинската школа пък била прочута главно със своите преподаватели по реторика, граматика и философия. В Антиохия с най-голяма известност се ползвали лекциите по реторика, а висшата школа в Бейрут била всепризнат център на юридическите науки. Постепенно като най-важен център на висшето образование започнала да се издига школата в Цариград. Тази школа била изградена през IV век, но истинска организация получила по времето на Теодосий II чрез издаден за целта специален указ през 425 г.