Хронология на Средновековието

Мишел Цимерман

  Изтегли!


0.42 MB 


Понятието „Средновековие“ е удобно и прието от всички за означаване на периода, разделящ Античността от Модерните времена, но то е уместно само за характеризиране на историята на Западна Европа. Напълно неприемливо е да се описват съседните цивилизации, с които развиващата се Европа се оказва в контакт: исляма, но и византийската Източна Европа, където е продължена Римската империя, превърнала се вече в гръцка, а още по-малко източните или африканските общества, завързали късни спорадични отношения с нея.