Магията на словото

Андрей Бели (1909)

  Изтегли!


0.92 MB 


Творческото слово е въплътено слово (слово-плът) и в този смисъл то е истинско; негов символ е живата човешка плът. Словото-термин е прекрасен, безжизнен кристал, резултат от завършилия процес на разлагането на живото слово. Живото слово (словото-плът) е цветущ организъм. Култът към словото активно влияе за създаването на ново творчество. Култът към словото е зарята на възраждането.