За съвременното състояние на руския символизъм

Александър Блок (1910)

  Изтегли!


0.78 MB 


Трябва да се родиш символист; оттук произтича цялото външно и вулгарно мракобесие, владеещо така наречените „реалисти“, които с всички сили се стараят да станат символисти. Тези старания са колкото разбираеми, толкова и жалки. Слънцето на наивния реализъм залезе; нищо не може да бъде осмислено извън символизма. Затова даже писатели с голям талант нищо не са в състояние да направят с изкуството, ако не са покръстени с „огъня и духа“ на символизма.