Манифести на дадаизма

  Изтегли!


1.53 MB 


Дада искаше да разруши разумните хитрости на хората и да намери отново естествения и неразумен род. Дада искаше да замести липсата на логичен разум у днешните хора с нелогично безсмислие. Ето защо ние удряме с всички сили по големия дадаистки тъпан и тръбим хвалби на неразумността. Дада направи клизма на Милоската Венера и позволи на Лаокоон и синовете му да се успокоят след хилядолетната борба с Питона. Философиите имат за Дада по-малка стойност от някоя стра ненужна четка за зъби и той ги захвърля за сметка на големите световни водачи. Дада е за безсмислието, което не означава липса на разум. Дада е без разум, както природата. Дада е за природата и срещу изкуството.