Дадаизъм (първа част)

Райнхард Дол

  Изтегли!


1.46 MB 


В издадената от Ел Лисицки и Ханс Арп в 1925 година книга “Изкуствоизми, 1924-1914” дадаизмът е представен заедно с още петнадесет други “изми” и дефиниран от Арп: “Дадаизмът напада изящните изкуства. Той обяви изкуството за едно магическо изхождане, което направи клизма на Венера Милоска и даде възможност на “Лаокоон и синовете му” да се изпикаят след хилядогодишна борба със змията. Дадаизмът доведе до безсмислие утвърждаването и отричането. За да постигне безразличие, той беше разрушителен.”