Дадаизъм (втора част)

Райнхард Дол

  Изтегли!


1.26 MB 


След войната всеки от участниците взема своя маниер на дадаизъм и го оформи съответно даденостите, които намери: Хюлзенбек в Берлин главно политически, Цара в Париж главно като художествен вариант. След войната дадаизмът се разпадна в собствените си тенденции, които можеха да се налагат до тогава, докато сами го доведоха до абсурд, докато “политическите събития и разединението на участниците... съвсем естествено доведоха до разпадането на берлинското дада-движение”, докато бяха заменени от други тенденции...