Символизъм/символисти: устреми към езика

Мирослав Дачев

  Изтегли!


0.42 MB 


Участниците в поетичния кръг на Маларме виждат в лицето на Гоген “своя” художник. Зигзагите на следата отвеждат и към групата “Наби”, чийто водещ теоретик живописецът Морис Дени по аналогия със съответствията на Бодлер ще изгради своята теория за еквивалентите, а Пол Серюзие в своята “Азбука на живописта”, търсейки по аналогия със символистичната поезия универсалния праезик на живописта, ще открие последния не само в музиката, но и в математиката. Следата отеква и в прочитите: творчеството на Пюви де Шаван се чете като живописен аналог на парнаската и символистична поетика; в живописта на Гюстав Моро, изпълнена с митологични образи, се чете митологичната референтност на поетичните символистични текстове.