e-library

КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


Всеобща история на думата "култура"

Алфред Крьобер, Клайд Клакхън

Всеобща история на думата

В различните езици култура и цивизилация имат доста объркана употреба. Пълният Уебстъров речник определя понятията култура и цивилизация едното чрез другото: казва се, че култура е определено състояние или етап от напредъка на цивилизацията; цивилизация се нарича напредналостта или състоянието на обществената култура. В антропологията както на Съединените щати, така и в европейската, никога не е съществувал сериозен стремеж термините култура и цивилизация да се употребяват в противоположен смисъл.


Употреба на термините общество, култура, цивилизация

Арнълд Тойнби

Употреба на термините общество, култура, цивилизация

Разтълкувана буквално, думата "цивилизация" би трябвало да означава опит за придобиване на такъв вид култура, какъвто е трябвало да придобият гражданите на гръко-римския (в моята терминология – елинския) град-държава. В своето буквално значение думата „цивилизация“ би описала всъщност точно процеса на елинизация, който е изиграл толкова важна роля в историята на елинското общество.


От Културанализ към културна политика

Едгар Морен

От Културанализ към културна политика

Култура: измамна очевидност, дума, която изглежда еднозначна, стабилна, устойчива, но всъщност е дума-клопка – двусмислена, проядена, куха, упойваща, подвеждаща. Дума-мит, която има претенцията да означава сама по себе си велико благо: истина, мъдрост, благоденствие, свобода, творчество…


Интерпретация на културите

Клифърд Гиърц

Интерпретация на културите

Понятието култура, към което се придържам, и чиято полза се опитват да разкрият следващите есета, е семиотично по своята същност. Вярвайки заедно с Макс Вебер, че човек е животно, увиснало на паяжина от значения, която самият той е изплел, аз приемам, че тая паяжина е културата и че следователно анализът на културата не е експериментална наука, търсеща закона, а е интерпретативна наука, търсеща значението.


Иконография и иконология

Ервин Панофски

Иконография и иконология

Разкриването и интерпретацията на тези „символични“ стойности (които често са непознати на самия художник и дори може значително да се различават от онова, което той съзнателно е искал да изрази), са предмет на дисциплина, която можем да наречем „иконология“, за разлика от „иконографията“. Иконологията е метод на интерпретация, който се гради по-скоро на синтез, отколкото на анализ.


Думи и картини

Майър Шапиро

Думи и картини

Голяма част от изобразителното изкуство в Европа от късната античност до 18 век третира сюжети, почерпани от писани текстове. Задачата на живописеца и скулптора е била да превеждат словото – религиозно, историческо или поетично – във визуални образи. Вярно е, че много художници не са се обръщали направо към текста, а са копирали вече съществуващи илюстрации дословно или с известни изменения. За нас днес разбираемостта на това копие, както и на оригинала, се определя в последна сметка от неговото съответствие с познат текст посредством разпознаваемите форми на изобразените предмети и действия, означени от думите.