Интерпретация на културите

Клифърд Гиърц

  Изтегли!


0.42 MB 


Понятието култура, към което се придържам, и чиято полза се опитват да разкрият следващите есета, е семиотично по своята същност. Вярвайки заедно с Макс Вебер, че човек е животно, увиснало на паяжина от значения, която самият той е изплел, аз приемам, че тая паяжина е културата и че следователно анализът на културата не е експериментална наука, търсеща закона, а е интерпретативна наука, търсеща значението.