Всеобща история на думата "култура"

Алфред Крьобер, Клайд Клакхън

  Изтегли!


0.35 MB 


В различните езици култура и цивизилация имат доста объркана употреба. Пълният Уебстъров речник определя понятията култура и цивилизация едното чрез другото: казва се, че култура е определено състояние или етап от напредъка на цивилизацията; цивилизация се нарича напредналостта или състоянието на обществената култура. В антропологията както на Съединените щати, така и в европейската, никога не е съществувал сериозен стремеж термините култура и цивилизация да се употребяват в противоположен смисъл.