От Културанализ към културна политика

Едгар Морен

  Изтегли!


0.57 MB 


Култура: измамна очевидност, дума, която изглежда еднозначна, стабилна, устойчива, но всъщност е дума-клопка – двусмислена, проядена, куха, упойваща, подвеждаща. Дума-мит, която има претенцията да означава сама по себе си велико благо: истина, мъдрост, благоденствие, свобода, творчество…