Употреба на термините общество, култура, цивилизация

Арнълд Тойнби

  Изтегли!


0.73 MB 


Разтълкувана буквално, думата "цивилизация" би трябвало да означава опит за придобиване на такъв вид култура, какъвто е трябвало да придобият гражданите на гръко-римския (в моята терминология – елинския) град-държава. В своето буквално значение думата „цивилизация“ би описала всъщност точно процеса на елинизация, който е изиграл толкова важна роля в историята на елинското общество.