Приключи конкурсът за най-добра фотография от пленера в Охрид

10 март – 8 май 2013

Приключи конкурсът за най-добра фотография от пленера в Охрид.

Центърът за семиотични и културни изследвания и ТА „Земела 2002” предоставят три награди за фотография, които жури от Фотокулт в състав Мирослав Дачев, Росица Василева и Димитър Стефанов разпредели, както следва:
първа награда – тридневно пътуване до Гърция (Метеора) печели Богдан Стойко; 
втора награда – еднодневно пътуване до Гърция печели Игор Драганов;
трета награда – еднодневно пътуване до Сърбия (Погановски манастир, Суковски манастир), или в България печели Светозар Кръстев.

За повече информация виж Фотокулт: http://photo-cult.com/forum.php?c=6&t=154220

 Предстои с изложба с избрани фотографии от конкурса.