Поклонническо пътуване до Света Гора – Атон

 

Центърът за семиотични и културни изследвания организира поклонническо пътуване до Света Гора – Атон. Пътуването включва манастирите Зограф, Дохиар и Ксенофонт.