Изследователска експедиция до Света Гора – Атон

22 – 27 юни 2013

Центърът за семиотични и културни изследвания организира изследователска експедиция до Света Гора – Атон. Експедицията е посветена на празника на чудотворната икона „Света Богородица Достойно ест” и включва манастирите Кутлумуш, Ивирон и Зограф (като установяване), както и келията Достойно ест и столицата Карея (като посещение).