Фотопленер в Охрид

8 – 10 март 2013

Центърът за семиотични и културни изследвания, ТА „Земела 2002” и Фотокулт организират фотопленер в Охрид. Центърът за семиотични и културни изследвания и ТА „Земела 2002” предоставят три награди за фотография, които разпределя жури от Фотокулт, както следва:
първа награда – тридневно пътуване до Гърция (Метеора);
втора награда – еднодневно пътуване до Гърция;
трета награда – еднодневно пътуване до Сърбия (Погановски манастир, Суковски манастир), или в България.

След пленера Центърът организира изложба с 20 от най-добрите фотографии.