Семинар на тема "Културен туризъм в Светите земи"

20 април 2013

Центърът за семиотични и културни изследвания и ТА „Земела 2002” организират семинар на тема: "Културен туризъм в Светите земи". Лектор: проф. М. Дачев. Дата и място на провеждане: 20 април 2013 г., хотел "Анел", конферентна зала, 9.30-16.00.
Подробна информация на www.zemela.com