Изследователска експедиция до Косово, Черна гора, Сърбия и Северна Македония

 

Центърът за семиотични и културни изследвания ще проведе втора изследователска експедиция до манастири и църкви в Косово, Черна Гора, Сърбия и Северна Македония в периода 8-12 ноември 2019 г.