Фотографски пленер

 

Центърът за семиотични и културни изследвания организира фотографски пленер в района на Гоце Делчев от 20 до 22 март 2015 г. Предвидени места за фотосесии: с.Балдево, с.Лещен, с.Ковачевица, с.Долен, с.Илинден, с.Тешово, гр.Хаджидимово. След приключване на пленера в сайта на Центъра ще бъде публикуван албум с най-добрите фотографии.

за повече информация: midachev@abv.bg