Фотоваканция в Истанбул

 

Центърът за семиотични и културни изследвания организира фотоваканция в Истанбул с участие на студенти от НАТФИЗ. 

за повече информация: demi_981989@abv.bg

*

Фотоваканцията е по проект на Центъра "МОИТЕ ПАМЕТНИЦИ" (Културно историческото наследство във фотографии и рисунки).

След приключване на фотоваканцията в сайта на Центъра ще бъде публикуван албум с фотографии от събитието.

Най-добрите творби ще бъдат отличени в края на календарната година.

за повече информация: midachev@abv.bg