Центърът за семиотични и културни изследвания дари за 3 ноември, празник на Св. Георги в манастира Зограф - Освещаване на храма на Св. Георги в Лида, Палестина - 33 фотографски изображения на светеца. Фотографиите представляват изображения върху капафикс (40х40, ламинат) на икони и стенописи на св. Георги от родното му място в Кападокия, мартириума на светеца в Лида, български църкви и манастири от периода на Второто българско царство и Българското възраждане, както и от иконни сбирки и крипти (сред които и тази в Лувъра).