Центърът за семиотични и културни изследвания планира три изследователски експедиции до Света Гора - Атон (през януари, май и октомври 2019, във връзка с подготовката и реализацията на изданието за пресвета Богородица от "Библиотека АТОНИАДА"; и трите до манастира Ватопед), както и две поклоннически пътувания (през май и октомври 2019) (включващи манастирите Зограф, Симонопетра, Дионисий, Ставроникита, Филотей и Ватопед; скита Пророк Илия, келиите Достойно ест и Провата и столицата Карея).