Центърът за семиотични и културни изследвания и Фотокулт организират изложба с фотографии от пленера в Охрид.