Светите Земи и Българската Култура

Проектът „Светите земи и българската култура” (Holy Sites and Bulgarian Culture) е продължение на проекта „Света Гора и българската култура” (Holy Mount Athos and Bulgarian Culture), като го отваря към духовните територии на християнството въобще – от най-ранните му измерения до съвременността, а чисто географски – към териториите на редица страни от Европа и Близкия изток. По този начин и мястото, което Света Гора е заемала през вековете до днес, се осмисля още по-силно, особено на фона на: войните на Византия с арабите, кръстоносните походи, опитите на римокатолическата църква за уния с православната, падането на балканските държави и на Константинопол под османска власт, войните през 20 век. 

Проектът предвижда:

 • ежегодни изследователски експедиции до различни точки на светите земи (2013 до Кападокия /Турция/ и Йордания, 2014 до Синай /Египет/ и Албания, 2015 до Аксум /Етиопия/, 2016 до Сирия, 2017 до Израел, 2018 до Италия);
 • ежегодни изследователски експедиции до Света Гора и до една дестинация от Балканите;
 • изложби по темата за Светите земи (рисунки, фотография, живопис);
 • албуми и каталози към изложбите;
 • публични лекции, свързани с темите на експедициите;
 • интерактивна мултимедия за Светите земи;
 • обособен дял в електронната библиотека на Центъра, посветен на Светите земи (литература, визуални материали, карти);
 • обособен дял в електронната библиотека на Центъра, посветен на Света Гора (Атониада);
 • монографично изследване, посветено на Светите земи (в частност на Света Гора);
 • сборник интервюта с монаси, живеещи в светите земи (в частност в Света Гора);
 • филм за живота на монасите в Светите земи (в частност на Света Гора).