Библиотека ATONIADA

 

 

„Библиотека Атониада” е проект, който предвижда подготвянето и издаването на поредица авторски издания с научна и образователна цел в областта на духовното и културно-историческото наследство. Нейната духовна мисия е да приобщава към ценностите на християнството; нейната образователна мисия е да съхрани културната памет и да доближи до текстове и образи, които са оказали и продължават да оказват въздействие при формиране на нашия светоглед и на нашата идентичност. Названието на библиотеката е задължено в голяма степен на ролята и мястото на Света Гора – Атон в тези процеси и връзките с българската култура, особено след 13. век, поради което във всички издания е отделено специално място на светогорското духовно и културно наследство.

 

 „Библиотека Атониада” предлага тематични издания, които – чрез словесния и визуален разказ за отделен светия – показват сложните и значими взаимодействия между словесност, изобразително изкуство, религия, власт, а в по-нови времена и национална идентичност. Всички издания в поредицата са от типа „албум”: съдържат една обособена част с изображения на съответния светия (икони, стенописи, миниатюри, гравюри, барелефи, мощи), и уводен текст – студия (за по-цялостно контекстуално възприемане на изображенията).

„Библиотека Атониада” стартира през 2015 г. с изданието „Свети Георги: великомъченик, победоносец и чудотворец”. Освен това издание са публикувани още: „Свети Никола: светител, спасител и чудотворец” (2016) и „Свети Иоан: Господен предтеча и кръстител” (2016). През юли 2017 предстои излизането на четвъртия том от поредицата -  "Света Мария Магдалина: апостол за апостолите". Да 2024 г. се предвижда да излязат 12 тома от библиотека "Атониада".