CSSC 02: Библиотека Атониада

 

 

„Библиотека Атониада” е проект, който предвижда подготвянето и издаването на поредица авторски издания с научна и образователна цел в областта на духовното и културно-историческото наследство. Нейната духовна мисия е да приобщава към ценностите на християнството; нейната образователна мисия е да съхрани културната памет и да доближи до текстове и образи, които са оказали и продължават да оказват въздействие при формиране на нашия светоглед и на нашата идентичност. Названието на библиотеката е задължено в голяма степен на ролята и мястото на Света Гора – Атон в тези процеси и връзките с българската култура, особено след 13. век, поради което във всички издания е отделено специално място на светогорското духовно и културно наследство.

 

 „Библиотека Атониада” предлага тематични издания, които показват сложните и значими взаимодействия между слово и образ и през образа на определен светия разкриват иконографията, която е обвързана с него. Всички издания в поредицата  съдържат научна студия и албум с изображения на съответния светия (икони, стенописи, миниатюри, гравюри, барелефи, мощи).

„Библиотека Атониада” стартира през 2015 г. с първия том „Свети Георги: великомъченик, победоносец и чудотворец”. Освен това издание са публикувани още: „Свети Никола: светител, спасител и чудотворец” (2016, том втори), „Свети Иоан: Господен предтеча и кръстител” (2016, том трети), "Света Мария Магдалина" (2017, том четвърти), "Светите апостоли Петър и Павел" (2018, том пети), "Свети Георги: иконография" (2019, том шести), "Богородичен Акатист: слово и образ" (2020, том седми), "Богородична иконография" (2022, том осми), "Богородични чудотворни икони от Света Гора" (2023, том девети).  До 2026 г. се предвижда да излязат общо 12 тома от библиотека "Атониада".