Консултации и експертни услуги

 • контактни лица за консултации и експертни услуги в отделните области:
 • авторско право: д-р Ралица Заякова-Крушкова (CSSC, Върбанов и партньори); 
 • библеистика, херменевтика, история на религиите: проф. дфн Мони Алмалех (CSSC, НБУ), доц. д-р Ивайло Костов (НАТФИЗ);
 • културен туризъм, екскурзоводство: Христо Митов (CSSC, М ТРАВЕЛ);
 • културен мениджмънт, арт-пазар: Десислава Монева (галерия "Юзина");
 • история и култура на Светите земи и на Света Гора - Атон: проф. Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ);
 • живопис, стенопис, иконопис, графика: Андрей Янев (CSSC);
 • фотография: проф. д-р Красимир Андонов (оператор и фотограф на свободна практика);
 • сценография: проф. д-р Мира Каланова (CSSC, НАТФИЗ);
 • кино и медии: гл. ас. д-р Красимир Кастелов (CSSC, НАТФИЗ); 
 • счетоводство и финанси: доц. д-р Радостин Вазов (CSSC, ВУЗФ), Силвия Илиева (CSSC);
 • семиотика: проф. д-р Гергана Дачева (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски"), проф. дфн Мони Алмалех (CSSC, НБУ), проф. дфн Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ)
 • езикова култура, редактиране и коригиране на български текст: проф. д-р Гергана Дачева (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски"), проф. д-р Татяна Ангелова (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски");
 • управление на проекти: Илиана Димитрова (CSSC, НАТФИЗ)
 • управление на висшето образование, кариерно развитие: проф. дфн Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ);