Обучителни курсове и програми

На принципа на продължаващото обучение Центърът за семиотични и културни изследвания разработва система от курсове и програми, както следва:

  • обучителни курсове и семинари по живопис, графика, стенопис, иконопис: в процес на изграждане; контактни лица: Андрей Янев (CSSC), Дарина Янева