Поклоннически пътувания

  • Центърът за семиотични и културни изследвания организира научноизследователски експедиции, поклоннически пътувания и поклоннически пътувания с образователна цел до Светите места и в частност до Света Гора - Атон. Процедурата за посещение на Света Гора е описана отделно (за повече подробности виж тук:)
  • контактни лица за поклоннически пътувания:
  • проф. Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ), e-mail: midachev@abv.bg
  • Христо Митов (М ТРАВЕЛ), e-mail: info@mtravel.info