Пленери

  • Центърът за семиотични и културни изследвания в сътрудничество с Фотокулт и ТА "Земела 2002" организарт фотографски пленери в България и Европа (проведени пленери за последните две години: Хърватска /Плитвице и Кръка/, Гърция /Метеора/, Турция /Истанбул/, Италия /Венеция - Доломити/ и Македония /Охрид/. След приключването на всеки пленер на страниците на Центъра и на Фотокулт се обявяват награди за фотография, които Центърът и ТА "Земела 2002" присъждат. Пленери се организират както по съвместно решение на Центъра и ТА "Земела" (или Фотокулт), така и по заявки (за повече подробности виж тук...). 
  • контактни лица за организиране на пленери: проф. Мирослав Дачев (CSSC, НАТФИЗ), Андрей Янев (CSSC), Радослава Денчева (Земела 2002).