Работа по проекти

  • Центърът за семиотични и културни изследвания работи самостоятелно или в партньорство по проекти в следните две направления: образование и култура (виж още...)
  • контактни лица: Илиана Димитрова (CSSC, НАТФИЗ), Ася Асенова (CSSC, СУ "Св. Кл. Охридски");